Dyrektor - prof. Roman Perucki

Dyrektor Artystyczny Orkiestry/I Dyrygent - George Tchitchinadze

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Kadrowych - Beata Kaja

Główny Księgowy/Pełnomocnik ds. Finansowych - Joanna Baranowska-Jakubczak